Gilice Erdei Iskola

Fácános Hotel

                                                                                                               erdiszallas logo

 

Erdok hete logo 2017 rgb

 

erdovarazs banner 250x250 logo 002 erdoknapja logo hu

 

az ev faja vadalma

 

FilmtarErdesz logo hu

 FilmtarVadasz logo hu

 

erdeiprogramok logo

 

erdo mezo logo 

 

 

 

50 évvel az építése után kapott teljeskörű rekonstrukciót a régi Mecsérpusztai Erdészet patinás épülete

 

 

Mecser szalagatvagas kicsi

 

A Mecsérpusztai Erdészet története

A Királyszállási Erdészet 1963-ban erdőterületeivel átkerült honvédségi kezelésbe, és ezt követően jött létre ez év szeptember 1-én a Mezőföldi Állami Erdő- és Vadgazdaság új székhelyű erdészete, a Mecsérpusztai Erdészet. Azért került Mecsérpusztára a székhely, mert az új területi egység központjában volt.

A kezdeti időszakban néhány hónapig az erdészet vezetését Varsányi József erdészetvezető, Dobrocsi Ferenc fahasználati, és Tomázi Zoltán művelési műszaki vezetők látták el. Az adminisztrációs vezető Lakatos Irma (Füredi Tiborné) könyvelő volt. Átkerült a gondnok is, Ozsváth Tamás személyében. Még ez év novemberében Lenchés Imre lett az erdészetvezető, aki nyugdíjba vonulásáig, 1993. február 1-ig vezette az erdészetet. Rövid időn belül kinevezték a két új műszaki vezetőt is: Nagy Imre a fahasználatot, Szabó Kálmán az erdőművelést irányította. Ebben az időszakban az erdészetet öt erdészkerület, és két vadászkerület (Tímár, Fehérvárcsurgó) alkotta, és ezek kiszolgáló egységeként működött a javító műhely, és a fogatgazdaság is. A szervezeti felépítésben a „szakosított” rendszer következtében a kerületvezető erdészek, és vadászok mellett a vágásvezető erdészek, a rakodó kezelő (MÁV), a fogatgazda is fontos szerepet töltöttek be. Az erdészeti irodát az akkori munkásszálló egyik szárnyában rendezték be.

1967-ben készült el az új irodaház, amely azóta is funkcionál.


Az erdészet a mai területi egységét a Vértesi Erdőgazdaság Kisbéri Erdészetétől 1965-ben a Súr községhatárhoz, 1967-ben az Aka községhatárhoz tartozó erdőtestek átcsatolásával nyerte el (gyakorlatilag a Királyszállási erdőterületek területileg, és fatömegben is egalizálva lettek). Az erdészet 5700 ha területtel rendelkezett. Ekkor alakult ki a nyolc erdészkerület: Vörösér, Csapszár, Tímár, Vadhányás, Fehérvárcsurgó, Kisgyón, Szarvasbükk, Dolina.

1971-ben a folyamatos gépesítés következtében új erdészstátusz lépett be: a szállításvezetőé. A gépállomány 1985-ben ért a csúcspontra, amikor az erdészet 37 gépjárművel rendelkezett, amelybe személy – és teherautók, rakodó – és közelítőgépek, mezőgazdasági vontatók tartoztak. A műszaki vezetői státuszban több változás történt. 1968-ban Kiss Károly, 1974-ben Füredi Tibor lett a művelési, ill. fahasználati műszaki vezető. 1983. december 1-én Jaksics István váltotta fahasználati poszton a Füredi Tibort.1981-ben a Szarvasbükki kerület megszűnt és a Kisgyóni, ill. Dolinai erdészkerületek között szétosztásra került. 1972-ben Tímáron, 1973-ban Fehérvárcsurgón létrejött a két nagyvadas vadaskert, amely gazdasági szempontból igen nagy jelentőséggel bírt. A vadgazdálkodás további lehetőségének bővítése érdekében 1987-ben az Isztimér 97-98-as erdőtagok cserében a Harasztért átkerültek a Verga Rt.-hez.

  1. február 1-től a gondnoki rendszer bevezetéséig 2006. márciusáig Tóth Károly volt az erdészetvezető.
1996-ban területileg jelentős változás történt az erdészet életében. A Dolinai erdészkerületből a Bakonycsernye 1-12-es erdőtagok („Tófenék”) cserével átkerültek a Citaland Kft-hez, míg a volt Várpalota-i MGTSZ kezelésében lévő „Dűltfás” a Kisgyóni kerülethez került. Mindez jelentősen növelte az erdészet bevételi forrásait, és létrejött egy tömbösítés.

1995-ben Haas Béla vadászati műszaki vezető lett, és 2003-ban a központba helyezéséig töltötte be ezt státuszt. 2004-től Takács Tibor a vadászati műszaki vezető napjainkig. 2006 márciusától, mint gondnok végzi a vadászati ágazatban a feladatát.
  1. októberétől Kiss Károly nyugdíjba vonulásával Jaksics István látta el az erdőművelési, műszaki vezetői teendőket 1999. végéig. 2000-től Király Zoltán vette át ezt a posztot.
1999-ben a Vadhányási erdészkerületben vaddisznós kert létesült.

2006. márciusában a Vadex Mezőföldi Zrt. létrehozta a gondnoki rendszert, melynek következtében létrejött a Mecsér I., és Mecsér II. erdőgondnokság. Előbbinek Király Zoltán, utóbbinak Jaksics István lett a vezetője. A Mecsér II. erdőgondnokságból Jaksics István 2012. március 31-én nyugdíjba vonult, helyét Vajda Márton vette át. A kerületek száma hat lett.

 

A fent említett személyeken kívül mindenképpen fel kell említeni azokat is, akik munkájukkal, szakmaszeretetükkel, emberi magatartásukkal alapvetően hozzájárultak az erdészet sikeres, és eredményes tevékenységéhez. Az erdészet megalakulásától kezdve időrendi sorrendben, akik legalább három évet eltöltöttek az erdészetnél:

Erdészek: Páris Antal, Janászek Mihály, Nyitrai Pál, id Nagy Ferenc, Fuchs Ferenc,Bognár Miklós, Régi János, Szilicsány Ferenc, Kiss Pál, Váraczki Mihály, Pőcze Levente, Kajtor István, Kiss László, Sóhajda István, Botos Tibor, Házi Ferenc, Rajkó Csaba, Rubint Tibor, Somogyi Gábor, Ifj Nagy Ferenc, Nánási Sándor, Pintér László. Hegedűs Attila.

Vadászok: Litricz János, Simon Miklós, Székely László, Mészáros Imre, Blaumann Ödön, Neubauer János, Valki Sándor, Kiss Tibor, Házi Gergely.

Szállításvezető: ifj. Bognár István

Raktáros (gondnok): id. Bognár István

Adminisztratív alkalmazottak: Duhony Matild, Kiss Lászlóné, Fogarasi Lászlóné, Bakonyi Istvánné, Sztrida Ferencné, Varga Istvánné, Varsányi Lászlóné.   

Mecsérpuszta, 2017.szeptember 21.

Az összefoglalót írta: Jaksics István
    wikipedia     youtube     youtube
bg sukoro new
XI. Vadgasztro

 

azerdo logo hu
 
amierdonk logo hu
 
oee logo hu
 
erdeszetilapok logo hu
 
ek logo hu
FM Logo
 
szechenyiterv logo hu
 

itthon logo hu

 

nka logo hu

 

velencei to turisztikai kartya front