Erdei Iskola

Fácános Hotel

                                                                                                               kisfaludi logo
 
erdiszallas logo

  

erdoknapja logo hu

 

fabook post 2018 OEE 002

 

ErdovarazsCsaladiNap Ver2 Color 002

 

FilmtarErdesz logo hu

 FilmtarVadasz logo hu

 

erdeiprogramok logo

 

erdo mezo logo

 

OrszágosJótékonyságiVadászat Logó zöld kicsi 

 

 

 

A VADEX Mezőföldi Zrt. Fejér megyében 17 100 ha állami erdőterület kezelésével a legjelentősebb erdőgazdálkodó.

 

Tevékenységének célja az erdők gazdasági, védelmi és közjóléti funkcióinak az érvényre juttatása úgy, hogy a magas színvonalon végzett tartamos erdőgazdálkodás mellett a termőhelyben rejlő potenciális lehetőségek és a térségi lakossági-társadalmi igények is kielégítésre kerüljenek.

 

 erdogazdalkodas 3

 

Tevékenységét a Mezőföld erdészeti táján végzi. E térséget leginkább a száraz klíma eredményeképpen a mezőségi talajokon létrejött szántóföldek, rétek, a mélyebb részeken a tavak, mocsarak és a kisebb-nagyobb szigetekben előforduló erdőtagok jellemzik. Megtalálhatóak a szikes termőhelyeken tenyésző kocsányos tölgyesek, a homoki területekre jellemző akác, fenyőerdők, és a nagy gazdasági és természeti értéket képviselő ártéri ligeterdők is.

Fatermesztés szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bírnak a Kelet-Bakony lankáin természetes vegetációt alkotó cseres-tölgyesek és gyertyános-tölgyesek. Itt a kedvező termőhelyi adottságokat kihasználva, ahol lehetséges természetes módon történik az erdő felújítása. A Mezőföld táj erdeinek kétharmada sík kitettségben, alacsony fekvésben található. A 150 m tengerszint feletti magasságú erdőterületek aránya csak a Mezőföldi-löszháton jelentős. A Kelet-Bakony déli előterétől induló Sárrét-Sárvíz völgye a térséget két részre bontja. A völgy erdeinek több mint kétharmada időszakos, illetve állandó vízhatású területek réti és öntéstalajain fejlődik. A magasabb kitettségű homokos buckákon található akácosokat, a fakitermelést követően a mesterséges felújítással létrehozott hazai nyárasokkal kívánjuk felváltani. A Sárvíz-völgye jelentős része természetvédelmi oltalom alatt áll.

A Mezőföldi-löszhátat futóhomokos szigetek tarkítják, de a Mezőföld déli részén már egyre inkább a homokfelszínek aránya a döntő. Ez a tájrészlet a Tengelici-homokvidékként ismert. Az itt található erdők többségében talajvédelmi rendeltetéssel kezelt erdők, de fellelhetjük itt a nagy természeti értéket képviselő védett tengelici kocsányos tögyeseket is.

Cégünk az állami területeken történő erdőgazdálkodás mellett egyre növekvő mértékben erdészeti szolgáltatásokat is végez magánerdő tulajdonosok felkérése alapján.

Így az összes általunk kezelt erdő esetében alapvető feladatunk, hogy a ránk bízott vagyon megőrzésével és gyarapításával termőhelynek megfelelő erdőállományokat hozzunk létre.

E vonatkozásban a tartamosság, a korlátozott profitlehetőségek tudata és gyakorlata a vezérelv, s szakmai és ökológiai szempontok a meghatározók.

Konkrét tennivalónkat a 10 évre szóló erdőtervek szabályozzák, meghatározva az éves erdőfelújítási, ápolási, tisztítási, gyérítési és véghasználati feladatokat, amelyek során minden az erdő érdekében történik.

A VADEX Mezőföldi Zrt., mint a megye legnagyobb erdőgazdálkodója szakmai állományával és lefedettségével szakértelmét és vállalkozási kapacitását érvényesítve törekszik a működési körzetében található erdőgazdálkodók felé erdészeti szolgáltatását kifejteni. Az évek óta folyó tevékenységünk elismeréseként a térségben gyarapszik a VADEX Zrt jó hírneve, térségi súlya, megbecsülése. Ennek eredményeként folyamatosan nő cégünk befolyása, és ezzel párhuzamosan a mezőföldi erdők kiterjedése, egészségi állapota és állaga. Örömünkre szolgál, hogy az ország egyik legkisebb erdősültséget magáénak mondó megyéjében, cégünk mára már jelentős szolgáltatási tevékenységet lát el, megcélozva az itt gazdálkodó közepes és nagyobb erdőtulajdonosokat. Így az Önkormányzatok és magánerdő tulajdonosok bizalmát élvezve részesei és kivitelezői lehettünk megyénkben megvalósuló erdőtelepítéseknek, és erdőfelújításoknak. Cégünk szakmai és irányítói felépítéséből, és megyei lefedettségéből fakadóan kedvező áron és megbízhatóan, jó minőségben tudja ellátni szolgáltatási megbízásait. Eddig végzett megbízásos erdőgazdálkodási munkáink elismeréseként az erdészeti hatóság megnyugvással fogadja magánerdő tulajdonosok cégünk felé történő ezirányú megkeresését.

A tevékenységünk az ügyfelek esetében többnyire mind a szakirányítási, szaktanácsadási, mind a szolgáltatási megbízásokra kiterjednek.

A Mezőföld erdősültségének növekedése érdekében cégünk kisebb nagyobb területű erdőtelepítéseket kivitelezett, és hajtott végre, utóbbi évek folyamán. Így valósult meg a MOL Százhalombattai Kőolajfinomító, és Ercsi város között létrejött 120 ha-os véderdő-telepítés is, mely légkört is befolyásoló jótékony hatásával védi a települést az ipari tevékenység során keletkezett ártalmas gázok károkozásától.

Mottónk a megbízhatóság, a hosszú távú együttműködést biztosító kölcsönös megelégedettség, és kiszámíthatóság. Mivel korunk fokozott figyelemmel kezelt eleme az erdő ezért úgy a múltban és a jövőben is e térségben kívánjuk szakmai tevékenységünket kifejtve gyarapítani az állami- és a magántulajdonú erdővagyont. Vásárlunk felkészített faanyagot is a Balinkán és Mezőfalván található fűrésztelepeink számára.

Fontosnak tartjuk azt, hogy megyénk erdősültsége növekedjen, ezért kívánjuk folytatni a korábbi években megkezdett erdészeti fórumok megszervezését, lakosság erdőtelepítésekben, energiaerdő létesítésekben történő tájékoztatását.

 

 Információ és kapcsolat:

                                               Balsay Zsolt  ágazati igazgató

                                               telefon: 06 30 997 4846

                                                e-mail: balsayzs(kukac)vadex.hu

 

 

    wikipedia     youtube     youtube

pagony logo 3 01

Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál

15eves vadgasztro logo final

 

Tűzgyújtási tilalom 

 

Mi erdőnk banner 160x290px feh

 

klima bannner 200x200

 
oee logo hu
 
erdeszetilapok logo hu
 
ek logo hu
am logo szines HU 002
 
szechenyiterv logo hu 

 

nka logo hu

 

velencei to turisztikai kartya front